o mnie kompetencje zawodowe publikacje i artykuły felietony i myśli mediacje galeria
kontakt koszty mediacji powrót

Koszty mediacji

A. W sprawach cywilnych wszczętych na podstawie skierowania sądu.


=========W sprawach o prawa niemajątkowe.=========

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1).


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 13.10.2015r. poz. 1595).


1. Wynagrodzenie mediatora:
- indywidualne pierwsze posiedzenie z każdą ze stron z osobna - koszt każdego 150 zł.
- wspólne pierwsze posiedzenie stron przy stole negocjacyjnym - koszt 150 zł.

2. Wynagrodzenie mediatora:
- Każde następne wspólne posiedzenie stron przy stole negocjacyjnym - koszt 100 zł.

Wynagrodzenie mediatora suma z pkt 1 i pkt 2 - łącznie nie więcej niż 450 złotych.

3. Koszty wynajęcia sali
- koszt wynajęcia sali za jedno posiedzenie do 70 zł.

4. Koszty dojazdu na spotkania mediacyjne
- koszt dojazdu wg stawki Urzędu Skarbowego za 1 km przebiegu pojazdu 0,8358zł.

5. Koszty korespondencji
- koszt korespondencji pocztowej (znaczki pocztowe i opłaty pocztowe itp.)
 wg poniesionych kosztóww lecz nieprzekraczające 30 złotych.

Z dniem 25 lutego 2012r. wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),  podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.


Koszty mediacji ze skierowania sądu są włączane do kosztów sądowych. Pozwoli to stronom na ubieganie się o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym od kosztów mediacji.

Koszty mediacji są wydatkami, podlegającymi zasądzeniu w zależności od wyniku procesu.=========W sprawach o prawa majątkowe.=========

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.1).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 13.10.2015r. poz. 1595).

1. Wynagrodzenie mediatora
W sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

2. Koszty wynajęcia sali
- koszt wynajęcia sali za jedno posiedzenie do 70 zł.

3. Koszty dojazdu na spotkania mediacyjne
- koszt dojazdu wg stawki Urzędu Skarbowego za 1 km przebiegu pojazdu 0,8358zł.

4. Koszty korespondencji
- koszt korespondencji pocztowej (znaczki pocztowe i opłaty pocztowe itp.)
 wg poniesionych kosztóww lecz nieprzekraczające 30 złotych.

Z dniem 25 lutego 2012r. wynagrodzenie mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),  podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.


Koszty mediacji ze skierowania sądu są włączane do kosztów sądowych. Pozwoli to stronom na ubieganie się o zwolnienie od kosztów sądowych, w tym od kosztów mediacji.

Koszty mediacji są wydatkami, podlegającymi zasądzeniu w zależności od wyniku procesu.B. Koszty mediacji pozasądowej (prywatnej) określone są wyłącznie w umowie mediatora ze stronami.

 

 
       
  o mnie  ::   kompetencje zawodowe  ::   publikacje i artykuły  ::   felietony i myśli  ::   mediacje  ::   kontakt  ::   koszty mediacji  ::   powrót