o mnie kompetencje zawodowe publikacje i artykuły felietony i myśli mediacje galeria
kontakt koszty mediacji powrót

Informacja o dokonaniach zawodowych i naukowych

Urodzona w drugiej połowie XX wieku w Żarach, wychowana w Złotoryi i Legnicy, jestem żywym dowodem polskości Odzyskanych Ziem Zachodnich. W młodości wczesnej należałam do ZHP, ZMS i ZSP i różnych samorządów szkolnych, gdzie udzielałam się skutecznie społecznie.

W Legnicy ukończyłam I LO im. Tadeusza Kościuszki, słynące z poziomu nauczania, ambicji grona pedagogicznego i uczniów oraz , w czasach mojej edukacji, panowania zwyczajów dziś zwanych „mobingiem” . Z kolegami z klasy i z wychowawcą, prof. Tadeuszem W. spotykamy się do dzisiaj corocznie, bo lubimy…spotykać się ze sobą.

Z wykształcenia jestem doktorem nauk humanistycznych i magistrem pedagogiki (w obu przypadkach Uniwersytetu Wrocławskiego) oraz nauczycielem mianowanym. 


Trochę się w życiu napracowałam:

od 2019 - wykładowczyni w Wyższej Szkole Medycznej w Legnicy, studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" specjalność:  zarządzanie personelem - psychologia zarządzania, rozwiązywanie konfliktów w zarządzaniu podmiotami leczniczymi

od 2019 do 2020 - wykładowczyni w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, na dualnych studiach Praca Socjalna, specjalność: mediacje i negocjacje w pracy socjalnej 

od 2013 - trenerka w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu, szkolenia dla mediatorów w Studium Mediacji

od 2010 - wykładowca i trenerka mediatorów na Studiach podyplomowych "Mediator (Master of Business Mediation)" na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

od 2009 do 2017 - adiunkt w Wyższej Szkole Zarządzania 'Edukacja" we Wrocławiu, specjalnośc: dydaktyka ogólna, komunikacja społeczna, psychologia konfliktów, negocjacje i mediacje 

od 2006 - mediatorka sądowa (lista Sądu Okręgowego i Rejonowego w Legnicy) z listy Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów, od 2020 roku wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy  (decyzja o wpisie wydana przez Prezesa Sądu Okręgowego w Legnicy)

od 2005 do 2006 - wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu

od 1999 do 2013 - starsza wykładowczyni w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy w zakresie: pedagogiki, psychologii społecznej, psychologii zarządzania, teorii i praktyki komunikacji, negocjacji i mediacji

od 2000 do 2006 - kierowniczka Zakładu Psychologii i Komunikacji Społecznej ISP

1998-1999 - wicedyrektorka Instytutu Służb Publicznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy, profesor uczelniany

1999-2000 - konsultantka w legnickiej filii Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

NA GÓRĘ Δ

od 2000 - edukatorka Szkoły Umiejętności Skutecznego Działania Publicznego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie w zakresie negocjacji i mediacji

1993-1999 - dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy, konsultantka w zakresie problemów psychopedagogicznych, przewodnicząca Międzywojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej w Legnicy

1991-1993 - kierowniczka Zespołu do Spraw Poradnictwa Zawodowego w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Legnicy: poradnictwo indywidualne i zawodowe, organizacja szkoleń dla bezrobotnych

1983-1998 - nauczycielka Studium Nauczycielskiego w Legnicy - teoria wychowania i pedagogika, II Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy - fakultet pedagogiczny, Zespołu Prywatnych Szkół Zawodowych w Warszawie "Druktur" filia w Legnicy - elementy psychologii i socjologii

1982-1990 - asystentka na uczelniach (Uniwersytet Wrocławski, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze) i w legnickim Oddziale Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie: zajęcia z teorii wychowania, pedagogiki i psychologii.
Wykładowczyni Towarzystwa Wolnej Wszechnicy Polskiej: zajęcia z teorii wychowania, pedagogiki i psychologii

1978-1981 - pedagog szkolna w szkole podstawowej: prowadzenie zespołu korekcyjno - wyrównawczego, prowadzenie Uniwersytetu dla Rodziców

NA GÓRĘ Δ

i we współpracy z innymi:

2008-2013 - Prezes Stowarzyszenia Centrum Mediacji Trialog w Legnicy

2006 -2007 - koordynatorka i trenerka modułu "Komunikacja społeczna", w projekcie "Lekarz , pielęgniarka - nowoczesny pracownik służby zdrowia Zagłębia Miedziowego na Europejskim Rynku Pracy (Fundusze PORR, EFS, budżet RP), organizowanym przez DWSPiT w Polkowicach

od 2004 - konsultantka w Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. w Legnicy

od 2002 do 2013 - opiekunka studenckiego Koła Naukowego "Negocjator" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

1999-2005 - kierowniczka Studiów Podyplomowych dla Nauczyciel w PWSZ im. Witelona w Legnicy

1999-2001 - współtwórczyni Instytutu Kształcenia Nauczycieli "Arka", przewodnicząca Rady Programowej IKN "Arka", szkoleniowiec, doradczyni prezesa Zarządu, specjalistka ds. zasobów ludzkich, organizatorka i trenerka szkoleń wewnętrznych w Wydawnictwie Szkolnym Romy Koper "Arka" Sp. z oo. w Poznaniu

od 1999 - stała współpracowniczka w działaniach o charakterze programowo-dydaktycznym Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy i Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy oraz innych ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadr na terenie Polski

NA GÓRĘ Δ

 

1999-2002 - Remedia Group Public Relations: szkolenia dla specjalistów HR, przedstawicieli samorządów i studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

1998-1999 - Stowarzyszenie Civis Europae w Lubinie: systemowe szkolenia uczniów i nauczycieli w zakresie wiedzy europejskiej i postaw obywatelskich

1997-2000 - Stowarzyszenie Młodzi Demokraci w Legnicy - szkolenia młodzieży

1997-1999 - Młodzieżowa Rada Miasta Legnicy - szkolenia, konsultacje dla młodzieży

od 1980 - Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy - współpraca w zakresie projektów edukacyjnych

od 2003 - roku sekretarz TPN w Legnicy

Ponadto byłam opiekunką rodzin zastępczych z ramienia Wydziału Oświaty i kuratorką społeczną dla nieletnich przy Sądzie Rejonowym w Legnicy.

NA GÓRĘ Δ


 
       
  o mnie  ::   kompetencje zawodowe  ::   publikacje i artykuły  ::   felietony i myśli  ::   mediacje  ::   kontakt  ::   koszty mediacji  ::   powrót