o mnie kompetencje zawodowe publikacje i artykuły felietony i myśli mediacje galeria
kontakt koszty mediacji powrót

Publikacje i artykuły

Artykuły - 2018

Maria J. Zajączkowska, Stosunek studentów do "Innego". Wybrane aspekty dialogu międzykulturowego studenta z prowincji w Komunikacja a zmiana społeczna, pod redacją Jolanty Kędzior, Beaty Krawiec, Małgorzaty Biedroń, Anny Mitręgi; wydawnictwo: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, s.193-211, Wrocław 2018 - cały artykuł w formacie PDF , Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, cała publikacja

Artykuły - 2017

Maria J. Zajączkowska Zarządzanie konfliktem w szkole i w mediach Studium przypadku "Procedura wejścia do klasy" czy "Musztra w szkole"? (w) Gospodarka Rynek Edukacja, Volumen 18, nr 1, str. 24-29, Wrocław 2017 - wersja angielska - cały artykuł w formacie PDF w wersji polskiej

Maria J. Zajączkowska Imaginarium stron konfliktu w mediacji rodzinnej (w) "Imaginarium interakcji społecznych" pod redakcją Małgorzaty Biedroń, Jolanty Kędzior, Beaty Krawiec, Anny Mitręgi, Oficyna Wydawnicza ATUT, s.113-128, Wrocław 2017, - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska Plan opieki rodzicielskiej jako sposób kommunikowania się w sytuacji rozwodu (w) "Informator Naukowy Czerniwieckiego Narodowego Uniwersytetu" Wydanie 791, SERIA FILOZOFIA, Zbiór prac naukowych, s. 37-42, październik 2017 Ukraina, - cały artykuł ukazał się w języku ukraińskim

Artykuły - 2015

Maria J. Zajączkowska Walka, mediacja czy medytacja? Sposoby rozwiązywania konfliktów w środowisku studenckim (w) Przestrzenie komunikacji pod redakcją Jolanty Kędzior, Jolanty Kowal i Beaty Krawiec, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015 - cały artykuł w formacie PDF

NA GÓRĘ Δ

Artykuły - 2014

Maria J. Zajączkowska "Sposoby komunikowania się mediatora ze stronami w przyjętych strategiach mediacyjnych"(w) Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w wymiarze jednostkowym i społecznym; pod red. Martyny Plucińskiej; Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2014 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2013

Maria J. Zajączkowska, Inteligencja emocjonalna jako determinanta działań mediatora w sytuacji sporu i dochodzenia do zgody (w) Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji, pod redakcją Aleksandra Binsztoka, Wydawnictwo MARINA, Wrocław 2013 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska "Mediacja-nowoczesny środek na kryzys rodzinny". Historia-Kultura-Globalizacja vol. III, pod red. Adama Nobisa, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2013 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska " Seniorzy jako mediatorzy w najbliższym środowisku (rodzinnym i sąsiedzkim)", (w) Ekonomiczne i edukacyjne wymiary edukacji, redakcja naukowa Jolanta Kowal, Mirosława Wawrzak - Chodaczek, Henryk Żeligowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania "EDUKACJA", Wrocław 2013 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2012

Maria J. Zajączkowska, Mediacja ofiara-sprawca. Sposób na lęk, agresję, przemoc (w) Gospodarka Rynek Edukacja, Volumen 13, nr 1, str. 45-49, Wrocław 2012 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2011

Maria J. Zajączkowska, Rodzicielski plan wychowawczy - nowy standard komunikowania się rodziców po rozwodzie (w) Komunikacja wobec wyzwań współczesności, pod redakcją Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Iwony Jagoszewskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2010

Maria J. Zajączkowska, Mediacja - nowoczesny środek na kryzys rodzinny (w) Konferencja," Kryzys, kryzysy, globalność" 22 października 2010 r. we Wrocławiu. UWR, publikacja w piśmie elektronicznym "Kultura - Historia - Globalizacja" w listopadzie 2010 - cały artykuł w formacie PDF

NA GÓRĘ Δ

 

Artykuły - 2009

Maria J. Zajączkowska, Prawa dziecka (w) Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy. Redakcja Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. Oficyna Walters Kluwer Business, Warszawa 2009 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Dialog międzykulturowy - wyzwanie dla współczesnej szkoły (w) Kreowanie tożsamości szkoły, tom 1 Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań. Redakcja Krystyna Chałas, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Rola mediacji wśród sposobów rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych (w) KOCHA SIĘ RAZ? Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych. Redakcja naukowa Wojciech Muszyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Aksjologiczny sens mediacji rówieśniczych (w) Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Redakcja naukowa Marzena Baryluk i Mirosława Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2008

Maria J. Zajączkowska, Mediacja jako forma komunikowania się w konflikcie (w) Komunikacja społeczna w świecie realnym. Pod redakcją Marzeny Baryluk i Mirosławy Wawrzak-Chodaczek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Mediowanie jako kompetencja pracownika socjalnego (w)W drodze ku profesjonalizacji zawodu pracownika sojalnego. Pod redakcją Bożeny Matyjas, Małgorzaty Porąbaniec, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2008 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Działalność studentów w kole naukowym jako forma spędzania czasu wolnego:wypoczynek czy praca? (w) Homo creator czy homo ludens? Nowe formy aktywności i spędzania wolnego czasu. Redakcja naukowa Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Perspektywa równości płci w edukacji i wychowaniu (w) Edukacja jutra, XIV Tatrzańskie Seminarium Naukowe, Tom1.,Redakcja naukowa Kazimierz Denek, Tadeusz Koszczyc, Wojciech Wiesner, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydawnictwo, Wrocław 2008 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2007

Maria Jolanta Zajączkowska, Komunikacja czytelniczek z redakcją czasopisma (w) Wybrane aspekty komunikacji społecznej pod redakcją Mirosławy Wawrzak-Chodaczek. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Kompetencje komunikacyjne nauczycieli akademickich w świetle informacji zwrotnej od studentów (w) Kompetencja w porozumiewaniu się nauczyciela akademickiego. Wielorakie perspektywy. Pod redakcją Wojciecha J. Maliszewskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska, Nauczyciel jako mediator w sporach uczniowskich (w) Społeczne problemy pedagogiki i psychologii, Zeszyty Naukowe nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona W Legnicy, Wydawca: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy - cały artykuł w formacie PDF

 

Artykuły - 2006

Maria J. Zajączkowska , Przygotowanie nauczycieli do negocjacji i mediacji szkolnych (w) Kształcenie kandydatów na nauczycieli. Teoria - praktyka, Pod redakcją Teresy Gumuły, Tadeusza Dyrdy, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej , Kielce 2006 - cały artykuł w formacie PDF

Maria J. Zajączkowska Sposoby rozwiązywania konfliktów przez nauczycieli i uczniów w środowisku szkolnym (w) Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Materiały pokonferencyjne pod redakcją Izabeli Zajączkowskiej. Oficyna Wydawnicza CDiDN w Szczecinie, Szczecin 2006 - cały artykuł w formacie PDF

Artykuły - 2002

Maria J. Zajączkowska, Komunikacja międzykulturowa w okręgu przygranicznym (w) red. Teresa Łoś-Nowak, Adriana Dudek: Poziomy aktywności Polski w środowisku międzynarodowym ( Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej w Legnicy, maj 2002), Seria wydawnicza PWSZ w Legnicy Materiały konferencyjne, Legnica 2002 - cały artykuł w formacie PDF

 

NA GÓRĘ Δ

Artykuły wygłoszone na konferencjach naukowych i oddane do publikacji  

2015

Maria J. Zajączkowska, Imaginarium (stron) konfliktu w mediacji - konferencja naukowa z cykłu: Komunikacja Społeczna w świecie realnym i wirtualnym, pt. Imaginarium interakcji społecznych, Uniwersytet Wrocławski, 23 listopada 2015 - cały artykuł w formacie PDF

 

Opracowania zwarte

2002 - Przedmioty humanistyczne w gimnazjum, pod redakcją Marii J. Zajączkowskiej, 56 scenariuszy zajęć i program studiów podyplomowych dla nauczycieli , Seria wydawnicza PWSZ w Legnicy, Materiały edukacyjne, Legnica 2002

2006 - Komunikacja społeczna, Maria J. Zajączkowska, Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach, Materiały szkoleniowe, Polkowice 2006

2007 - Społeczne problemy pedagogiki i psychologii, redaktor naukowy dr Maria J. Zajączkowska, Zeszyty Naukowe nr 2 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Wydawca PWSZ im. Witelona w Legnicy, Legnica 2007 

NA GÓRĘ Δ

Publikacje do 2000 roku:

Maria Zajączkowska, Wpływ rodziny na wypoczynek młodzieży (w) Nowa Szkoła marzec 1985 Nr 3

Maria Zajączkowska, Dzień dzisiejszy świetlic szkolnych (w) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1987 Nr 4

Wanda Cabanek-Majchrzyk, Maria Zajączkowska, Problem bezrobocia w województwie legnickim (w) Kształcenie ustawiczne w sytuacji wolnego rynku. Wybór materiałów konferencyjnych pod redakcją Mieczysława Golemo - Karpacz 15-17 styczeń 1993, Wydawca TWWP Oddział Wojewódzki w Legnicy

Podstawy psychologii dla celników (skrypt), zebrała i opracowała Maria Jolanta Zajączkowska, Zespół Prywatnych Szkół Zawodowych Nr 1 w Warszawie "DrukTur" Sp. z o.o., Warszawa 1993

Podstawy psychologii dla agentów ubezpieczeniowych (skrypt), zebrała i opracowała Maria Jolanta Zajączkowska, Zespół Prywatnych Szkół Zawodowych Nr 1 w Warszawie "DrukTur" Sp. z o.o., Warszawa 1993

Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej i socjologii pracy (skrypt), zebrała i opracowała Maria Jolanta Zajączkowska Zespół Prywatnych Szkół Zawodowych Nr 1 w Warszawie "DrukTur" Sp. z o.o., Warszawa 1995

NA GÓRĘ Δ


 
       
  o mnie  ::   kompetencje zawodowe  ::   publikacje i artykuły  ::   felietony i myśli  ::   mediacje  ::   kontakt  ::   koszty mediacji  ::   powrót